Camping i Lofoten

Camping i Lofoten gir deg friheten til å bevege seg fritt og sove på forskjellige plasser over en lengre periode. Dette gir virkelig en spesiell type luksus. En luksus som blir forsterket av å sove ute – for tettere på naturen kommer du ikke. Her finner du oversikt over flere campingplasser i Lofoten

Lofoten for deg

Turistinformasjon

Restriksjoner/Hva er lov om du camper i Lofotodden Nasjonalpark?

Allemannsretten gjelder innenfor Lofotodden nasjonalpark. Vanlig friluftsliv, bær- og soppsanking, og jakt og fiske kan utøves som utenfor parken. Du kan bruke trevirke til bålbrenning, men gamle/døende trær må få stå urørt da disse er viktige leveområder for insekter, fugler, lav og sopp. Husk også at det er et generelt bålforbud i perioden 15. april – 15. september.

Organiserte turer og større arrangementer kan kreve særskilt tillatelse fra forvaltningsmyndighet. Arrangør må god tid i forkant av planlagte tur ta kontakt med forvaltningen for å få dette avklart. 

Lofotodden er vernet mot støy. Bruk av droner, modellfly eller lignende er forbudt. Motorferdsel til lands, på innsjø og i luften under 300 meter fra bakken er forbudt. 

Sett ingen spor! Søppel skal ikke legges igjen i naturen, uavhengig av om området er vernet eller ikke. Søppel skal tas med ut igjen og kastes i søppelbøtta. Toalettavfall skal håndteres slik at det ikke er til sjenanse for andre turgåere.

Reiseråd i Lofoten fra Sarah og Leo

Var dette nyttig?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.