Camping i Lofoten


Camping i Lofoten gir friheten til å bevege seg fritt, sove på forskjellige plasser og se flere steder av Lofoten. Å sove ute i midnattssol eller under nordlys er en magisk opplevelse, for tettere på naturen kommer du ikke.

Campingplasser og oppstillingsplasser for bobil

Ønsker du å parkere boblien din eller campervanen et flott sted? Slå opp telt på mykt underlag eller leie en liten hytte? Lofoten har mye å by på når det gjelder camping. 

Nær beliggenhet til fjell, sjø, ferskvann og villmarksområder går igjen for de fleste av campingplassene, mens andre tilbyr camping på gammel husmannsplass eller i strandkanten. Dette gjør camping i Lofoten til et ypperlig utgangspunkt for overnatting, aktiviteter, kurs og til og med konferanser.

Noen av campingplassene tar imot turister sommer og vinter, mens andre varierer etter sesong. 

Camping i Lofotodden Nasjonalpark

Lofotodden Nasjonalpark ligger på Moskenesøya vest i Lofoten, og har et areal på 99 kvadratkilometer, hvorav 86 kvadratkilometer er land- og 13 kvadratkilometer er sjøareal. 

En nasjonalpark er et område som er vernet på grunn av spesielle naturkvaliteter. Lofotodden har landskaps- og naturtyper som ikke finnes i andre norske verneområder, med sitt særpregede og unike landskap med smale, høye tinderekker omgitt av åpne havområder og dype fjorder. 

Dette betyr slettes ikke at du ikke kan campe der, tvert imot er det helt i orden så lenge du følger Lofotvettreglene.  

Restriksjoner/Hva er lov om du camper i Lofotodden Nasjonalpark?

Allemannsretten gjelder innenfor Lofotodden nasjonalpark, også når det kommer til camping i Lofoten. Vanlig friluftsliv, bær- og soppsanking, og jakt og fiske kan utøves som utenfor parken. Du kan bruke trevirke til bålbrenning, men gamle/døende trær må få stå urørt da disse er viktige leveområder for insekter, fugler, lav og sopp. Husk også at det er et generelt bålforbud i perioden 15. april – 15. september.

Organiserte turer og større arrangementer kan kreve særskilt tillatelse fra forvaltningsmyndighet. Arrangør må god tid i forkant av planlagte tur ta kontakt med forvaltningen for å få dette avklart. 

Lofotodden er vernet mot støy. Bruk av droner, modellfly eller lignende er forbudt. Motorferdsel til lands, på innsjø og i luften under 300 meter fra bakken er forbudt. 

Sett ingen spor! Søppel skal ikke legges igjen i naturen, uavhengig av om området er vernet eller ikke. Søppel skal tas med ut igjen og kastes i søppelbøtta. Toalettavfall skal håndteres slik at det ikke er til sjenanse for andre turgåere.

Inspirasjon og ressurser