Informasjon om bålbrenning og bålforbud i Lofoten

I Norge er det et generelt forbud mot å tenne bål fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det ikke tillatt å tenne bål eller bruke grill (inkludert engangsgrill) i eller i nærheten av skog og annen utmark uten kommunal tillatelse.

Selv om det generelle bålforbudet gjelder, er det tillatt å tenne ild på steder hvor det åpenbart ikke utgjør en brannfare, for eksempel grilling på stranden langt unna skog og vegetasjon. Det er også tillatt å grille på godkjente og tilrettelagte grill- og bålplasser som kommunen har godkjent. Dersom du bor i Lofoten, kan du også fortsatt grille i din egen hage.

Selv om det generelt er bålforbud, kan du fortsatt grille i din egen hage. I Vestvågøy kommune er det også tillatt å brenne bråte på egen eiendom, forutsatt at det gjøres på en trygg måte. Det er imidlertid ønskelig at du informerer 110-sentralen (tlf. 75 55 74 00) først. I Værøy og Flakstad kommune må du søke om tillatelse fra kommunen. Det er ikke lov å brenne bråte i tettbygde strøk uansett størrelse.

Hva innebærer totalt bålforbud?

Ved høy skogbrannfare kan det lokale brannvesenet innføre totalforbud mot å gjøre opp ild utendørs. Et slikt forbud betyr at du ikke har lov til å grille eller tenne bål i skog, mark eller på stranden. Bruk av etablerte bålplasser er også forbudt under totalforbud. Grilling i egen hage er vanligvis tillatt, så lenge det gjøres på en trygg måte.

Er det lov med bål på sankthans?

Vestvågøy og Moskenes kommune tillater sankthansbål gjennom lokal forskrift, men det er ønskelig at du informerer 110-sentralen. I Værøy og Flakstad kommune kreves det i tillegg tillatelse fra kommunen.

Tips til trygg bålbrenning:

  • Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold.
  • Personen som brenner bål har alltid ansvar for brannsikkerheten.
  • En voksen, edru person bør være ansvarlig for bålet.
  • Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon.
  • Det er ikke lov å brenne bål på svaberg.
  • Bålet må være av en slik størrelse at du kan kontrollere det og slokke det ved behov.
  • Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig.
  • Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annen søppel.
  • Når du forlater bålplassen, skal bålet være helt slokket.