Turistkart for Lofoten – Kart over hvor du kan sette opp telt

La det være sagt med det samme. Alle er velkommen til Lofoten, og ingen skal være bekymret for ikke å finne en teltplass. Her er rikelig av plass til å sette opp teltet sitt. 

Velkommen til Lofoten også i telt

I Lofoten har vi i 2020 utformet en felles friluftsforskrift for alle 6 kommuner. Det betyr at på noen veldig få, utvalgte steder (faktisk bare 3 promille av Lofotens areal!), vil vi ikke at du skal sette opp et telt eller bobil. Når det er sagt – er det mange andre steder å velge mellom. Her må du belage deg på å enten bruke et av de tilrettelagte teltområdene, bruke en av Lofotens mange campingplasser, eller rett og slett gå litt lenger ut i Lofoten-naturen før du setter opp teltet. 

Oversikt over teltplasser
Få oversikt over hvilke plasser du kan telte på turistkartet, som er utarbeidet av Lofoten Friluftsråd og Destination Lofoten.

Vi anbefaler selvsagt også en av våre tilrettelagte campingplasser med fasiliteter som gjør at campinglivet blir litt mer behagelig – fortsatt i nydelig omgivelser ute i Lofotnaturen. Det samme gjelder om du ønsker oppstillingsplasser for bobiler.

Godt å bo – godt å besøke

En vesentlig årsak til at friluftsforskriften er innført er at Lofoten skal være et godt sted å bo, men også et godt sted å besøke. Vi ønsker at legge til rette for alle skal trives her. Vi ønsker heller ikke bøtelegging, for vi håper du vil følge reglene – til det beste for både lokale og besøkende. 

Bedre turopplevelser

Vi vil rett og slett at du som gjest og vi som bor her, skal få en best mulig tur opplevelse. For eksempel så har vi på Hauklandstranda nå laget et eget område, slik at alle kommer seg fra parkeringen til stranden. For de besøkende betyr det ingenting – de kan fortsatt telte på Haukland. 

Reinebringen er et annet eksempel på det. Med svært liten plass på toppen og få egnede teltplasser kan telting fort føre til en privatisering og redusert opplevelse for de rundt 45 000 andre som årlig besøker Reinebringen. En teltfri topp sikrer gode opplevelser for alle. 

Ikke forbud som erstatning for tilrettelegging

Tilrettelegging blir ofte fremhevet som en bedre løsning enn teltforbud. Det vil det være på noen plasser. Men det er ikke enten eller. Vi skal være ganske tydelige på at forskriften ikke er innført som en erstatning for tilrettelegging. Her jobbes det på flere fronter med tilrettelegging av toaletter, parkering, skilting osv.    

Foto: Lofoten Beach Camp, Flakstad

Sikkerhet som bieffekt   

Hva med de stedene der telting foregår i rasområder? Sikkerhet er ikke en gyldig grunn til å forby telting etter friluftslovens § 15 da all ferdsel i naturen skjer på eget ansvar. Men både for oss som bor her, de som forvalter områdene, og du som besøker Lofoten, blir det da en veldig positiv bieffekt at teltingen blir borte fra et område der det jevnlig faller ned stein. Og der tusenvis av teltere igjennom sesongen tidligere ignorerte tydelige rasfare-skilt.   

En dynamisk forskrift

Forskriften er ikke noe statisk dokument. Det vil bli revideringer og områder vil bli tatt ut og nye lagt inn. Avgrensninger av areal og tid vil endres. Forskriften er et verktøy i arbeidet som gjøres med besøksforvaltning i Lofoten, og det vil derfor gjøres endringer i takt med utviklingen. Vi oppdaterer derfor Friluftskartet fortløpende.

Velkommen til Lofoten

Vi ønsker som sagt alle velkommen til Lofoten med en garanti om at det ikke skal være noe problem å finne et å sette opp teltet sitt.

Var dette nyttig?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.