Bestillingsvilkår online booking

Ved bestilling på våre nettsider gjennom vår online booking-tjeneste gjelder følgende bestillingsvilkår.

Destination Lofoten AS er ansvarlig for deg som kunde når du bestiller din opplevelse gjennom oss. Vi sørger for at du får nødvendig informasjon før reisen og tar kontakt med deg dersom det oppstår vesentlige endringer vedrørende din bestilling. Dersom du har behov for å kontakte oss før eller under reisen, er vi tilgjengelig mandag-fredag 09.00-15.00. Vi har stengt på helligdager. Vi kan kontaktes via telefon (+47) 76 06 98 00 eller e-post booking@visitlofoten.com.

Bestilling

Din bestilling er bekreftet når du mottar bekreftelse med reservasjonsnummer. Vi anbefaler alle våre kunder å skrive ut eller vise frem bekreftelsen ved ankomst. Du må være minst 18 år for å gjøre en bestilling gjennom Destination Lofoten AS.

Betaling og sikkerhet

Betaling skjer samtidig med bestilling. Destination Lofoten AS er ansvarlig for selve transaksjonen, og at korrekt beløp trekkes fra din konto. Oppstår det problemer med ditt kredittkort, vil vi ta kontakt med deg. Oppnår vi ikke kontakt, vil bestillingen bli kansellert. Alle personlige opplysninger gis på en kryptert side (SSL 128 bit) hvor det er sikkert å oppgi opplysninger om deg selv og ditt kredittkort.

Kun Destination Lofoten AS og leverandør av det produktet du har bestilt vil ha tilgang til ditt navn og din kontaktinformasjon.

Avbestilling/endring fra din side

For å avbestille eller endre din bestilling, må du ta direkte kontakt med oss i Destination Lofoten på booking@visitlofoten.com.

Bestillinger på nettsiden: Avbestilling av enkeltprodukter følger kanselleringsgebyr og kanselleringsregler fastsatt av leverandøren. Vær oppmerksomhet på disse når du bestiller.

Bestillinger på turistkontoret: Avbestilling av enkeltprodukter kan gjøres innen 48 timer før ankomst med full refusjon dersom bookingen er gjort via turistkontoret

– Avbestilling av pakker ved force majeur refunderes i sin helhet

– Avbestilling av pakker refunderes i sin helhet inntil 40 dager før ankomst

– Avbestilling av pakker refunderes 50 % mellom 40 og 14 dager før ankomst

– Avbestilling av pakker 14 dager eller senere før avreise gir ingen refusjon – En endring fra din side betraktes som en avbestilling.

Enkelte av våre underleverandører og samarbeidspartnere opererer med andre avbestillingsvilkår i tillegg til våre. Dette gjelder spesielt ved bestilling av flyreiser og leiebil. I disse tilfellene vil du få opplyst egne reglementer når du bestiller.

Forsikring/avbestillingsbeskyttelse

Vi anbefaler alle våre kunder og selv sørge for gode forsikringsavtaler før reisen, i tilfelle sykdom, reisegods, ulykke, ansvar og lignende.

Destination Lofoten AS tilbyr avbestillingsbeskyttelse til kr 250,- per bestilling. Denne beskyttelsen kan tegnes når du bestiller, men gjelder kun dersom noe helt uventet oppstår (sykdom, ulykke, osv) som medfører at du må kansellere det du har bestilt gjennom oss 14 dager eller senere før aktuell dato. En slik avbestilling må skje så snart som mulig. Har du betalt denne avbestillingsbeskyttelsen og du framlegger legeattest eller annen offentlig bekreftelse for det inntrufne, refunderer vi 100% av det du har betalt. Avbestillingsbeskyttelsen gjelder ikke for flyreiser.

Våre underleverandører

Vi er ansvarlig for at våre underleverandører får betalt for det du har bestilt gjennom oss. Våre underleverandører er ansvarlig for hver sin del av ditt program, herunder fullstendige forsikringer, tillatelser, utstyr, bemanning osv, som er i overensstemmelse med de til enhver gjeldende lover og regler som får anvendelse for leverandøren.

Kanselleringer/vesentlige endringer fra vår side

Kanselleringer/vesentlige endringer kan forekomme ved: • forhold vi eller underleverandør ikke er herre over; f eks værforhold, havari, arbeidskonflikter osv. • at betingelser ikke er oppfylt; f eks forbehold om minimum antall deltakere osv. Dersom slik kansellering/vesentlig endring skjer, og du ikke aksepterer det eventuelle alternativ du måtte få på stedet, tilbakebetaler vi 100%. For å kunne gi deg en best mulig opplevelse, forbeholder vi oss imidlertid retten til å foreta mindre justeringer i turopplegg. Slike justeringer kan forekomme f eks pga vær- og føreforhold.

Reisegarantifondet

Destination Lofoten AS har lovbestemt garanti og gir deg som kjøper av pakketur derfor sikkerhet som forutsatt i pakkereiseloven. For mer informasjon, se: www.reisegarantifondet.no

Reklamasjoner

Hvis du opplever feil eller avvik underveis i forhold til de reisedokumenter du har mottatt, og forholdet ikke kan rettes opp på stedet, vennligst ta skriftlig kontakt med Destination Lofoten AS så snart som mulig. Dersom vi ikke blir enige, kan du henvende deg til Reklamasjonsnemnda for Selskapsreiser, postboks 2924 Solli, 0230 Oslo. For mer informasjon, se: www.reiselivsforum.no

Vi ønsker deg hjertelig velkommen, og håper du får et minnerikt opphold!

Hilsen Destination Lofoten AS