LIAF 2024

Velkommen til Lofoten International Art Festival høsten 2024!

LIAF er den lengstlevende kunstbiennalen i Skandinavia, og presenterer verk av lokale og internasjonale kunstnere i en stedsbevisst kontekst.

Lofoten International Art Festival arrangeres av Nordnorsk kunstnersenter i samarbeid med kunstnerisk råd som består av glasskunstner Sigrid Høyforsslett Bjørbæk (leder), førsteamanuensis i kunsthistorie Hanne Hammer Stien (nestleder), direktør ved Nordnorsk kunstnersenter Marianne Hultman, direktør ved Sør-Troms museum Sabrina van der Ley, og kunstner Kjetil Berge.

Det er alltid gratis inngang til Lofoten internasjonale kunstfestival! Mer informasjon om program, kunstnere, samarbeidspartnere og støttespillere kommer snart. Følg med i alle våre kanaler.

hvordan blir årets festival?

Årets festival, som er den 18. i rekken, er kuratert av Kjersti Solbakken (f. 1984). LIAF ønsker å være en åpen, eksperimentell og tilgjengelig møteplass for kunstnere, bidragsytere, samarbeidspartnere og publikum. LIAF har ikke et fast sted, men finner sted på ulike steder i Lofoten hver gang det arrangeres.

Kjersti Solbakken sier følgende om LIAF 2024:

«LIAFs eksperimentelle og inkluderende tilnærming til kunstformidling er sjelden, og det er en stor drøm som går i oppfyllelse å få jobbe med den kollektive møteplassen som LIAF utgjør. Jeg ønsker å bruke LIAF som en plattform for å se nærmere på lokale historier, arkiver, samlinger og forhold som kan bidra til å avdekke vår nære historie. Jeg ser frem til å bli bedre kjent med kunstnere, kuratorer, forfattere, kunst- og kulturinstitusjoner, LIAFs fantastiske stab, kunstneriske råd og alle eksisterende og fremtidige samarbeidspartnere.»

LITT “LIAF” HISTORIE

Lofoten International Art Festival er en biennale for samtidskunst for Nord-Norge, en viktig begivenhet i norsk kunstliv og en internasjonal møteplass.

Festivalen har en historie som strekker seg tilbake til 1991. LIAF begynte som en festival med et regionalt og nasjonalt fokus, og utviklet seg gradvis til å bli den internasjonale biennalen den er i dag. Siden 2009 har LIAF vært i regi av Nordnorsk Kunstnersenter. Den har et kunstnerisk råd med seks medlemmer.

Festivalen har ikke noe fast visningssted, men skapes på nytt hver gang ved å infiltrere og utforske Lofotens lokale omgivelser. LIAF har stilt ut kunst i en park, en garasje, et bibliotek, et skur, en bunker, en fiskebu, et privat hus, en butikk, et gammelt lagerbygg osv. Å utvikle og oppdage ny forståelse og kunnskap gjennom kunst er kjernen i festivalen.

Hver festival utformes av kuratorer med ulik bakgrunn, ideer og praksis, og bringer sammen det kjente og det ukjente på ulike måter. Ved å insistere på en åpen og eksperimentell tilnærming kan LIAF på mange nivåer være et sted for utveksling og engasjement, og avdekke nye ting om vår verden og oss selv om og om igjen.

Lofoten International Art Festival har blitt kuratert av Tor Inge Kveum, Per Gunnar Tverbakk, Vibeke Sjøvoll, Gry Ulrichsen, Göran Christenson, Maaretta Jaukkuri, Taru Elfving, Richard Borgström, Helga-Marie Nordby, Thora Dolven Balke, Linn Pedersen, Anne Szefer Karlsen, Bassam El Baroni, Eva González-Sancho, Matt Packer, Arne Skaug Olsen, Heidi Ballet, Milena Høgsberg, Neal Cahoon, Hilde Methi, Torill Østby Haaland og Karolin Tampere, samt Francesco Urbano Ragazzi.

Occasional Groundwork

Occasional Groundwork (Sporadisk grunnarbeid) er en allianse av tre europeiske biennaler, EVA (Irlands samtidsbiennale), GIBCA (Göteborg internasjonale biennale for samtidskunst, Sverige) og LIAF (Lofoten internasjonale kunstfestival, Norge), som alle er opptatt av å foreslå en ny modell for den internasjonale kunstbiennalen. Occasional Groundwork søker en forankret infrastruktur for produksjon og formidling av samtidskunst, og fungerer som en kollegagruppe for å tenke gjennom eksisterende og spekulative rammer for organisatorisk praksis.

Det første initiativet til Occasional Groundwork er Groundings – en serie tekster skrevet på bestilling av skribenter, kunstnere, kuratorer og akademikere, som utforsker temaer som internasjonalisme, bærekraft, publikum og infrastruktur i forbindelse med samtidskunstbiennaler og de endrede forutsetningene som den pågående pandemien har ført med seg.

HVORDAN REISE TIL OG RUNDT OM I LOFOTEN?

FINN OVERNATTING