Uttakleiv

Uttakleiv er en liten bygd på nordsiden av Vestvågøy i Lofoten. Denne bygda har for tiden 22 fastboende innbyggere som alle er veldig stolte av sin unike natur og kultur. De har et svært aktivt bygdelag som heter “Uttakleiv grendelag” som er drevet av bøndene i området. Området er privat eid av bøndene hvor de ivaretar og vedlikeholder området. 

Kart over Uttakleiv

Praktisk informasjon om Uttakleiv

Bildeforklaring (fullstending kart her):
Grønt: Tilrettelagt campingområde for både telt og bobil
Oransje: Camping forbud, men du kan telte jamfør friluftsloven

Priser til Uttakleiv Grendelag for adgang til friluftsområde Uttakleiv strand:

 • Motorsykkel: NOK 50,- (3 timer)
 • Bobil: NOK 50,- (3 timer)
 • Bil med telt: NOK 200,- (1 natt)
 • Motorsykkel med telt: NOK 200,- (1 natt)
 • Telt: NOK 160,- (1 natt)
 • Campingvogn: NOK 250,- (1 natt, inkludert tømming av toalett og fylling av rent vann)
 • Minibuss opp til 16 seter: NOK 600,-
 • Buss opp til 49 seter: NOK 1.500,-
 • Tømming av toalett: NOK    75,-

Kåringer og litt historikk

 • Uttakleiv strand ble kåret til Europas mest romantiske strand av The Times i 2005
 • Uttakleiv strand ble kåret til verdens tredje vakreste strand av Sunday Times Travel i 2010
 • Uttakleiv grendelag fikk Vestvågøy Kommunes Miljøpris i 2015
 • Uttakleiv grendelag fikk Nordland Fylkes Kulturlandskapspris i 2017

I de senere årene har stadig flere turister besøkt dette lille bygdesamfunnet. Grendelaget har lagt ned mange timer med frivillig arbeid opp gjennom årene, og de har arbeidet aktivt for å legge til rette med fasiliteter for gjestene. De har investert i infrastruktur som gjør det mulig å kunne ta imot et stort antall turister. Fram til 2018 hadde de et frivillig betalingssystem, der gjestene ble oppmuntret til å gi et bidrag.

Den økende mengden av turister førte til at de i 2018 måtte leie inn verter for gjestene i sommersesongen for å ta imot betaling, koordinere parkeringen og holde oppsyn med området. Dette var nødvendig for å ivareta både gjester og fastboende. Arbeidet som er gjort består av følgende:

 • Utarbeide parkeringsområdet 
 • Bygging og vedlikehold av offentlige toaletter 
 • Vedlikehold av natur- og kulturlandskap 
 • Ansette verter / guider