Tilrettelegging for gode opplevelser til de fleste

I Lofoten ønsker vi å gi så gode opplevelser som mulig til alle våre gjester. Det er viktig for oss at du kan finne overnatting, servering, aktiviteter og opplevelser som tilfredsstiller dine behov. Våre gjester har ulike behov som kan være knyttet til for eksempel nedsatt bevegelighet, syn, hørsel eller til astma og allergi.  For at du skal være trygg på at alle reiselivsbedrifter som er medlem i destinasjonsselskapet (Destination Lofoten) kan gi deg og ditt reisefølge gode opplevelser, med færrest mulig utfordringer, bestreber vi oss på å gi deg god og pålitelig informasjon.

Faktainformasjon om tilgjengelighet og tilrettelegging for dem med ulike behov

De bedriftene som har kartlagt hvor tilgjengelig og tilrettelagt de er for personer med allergier/astma, nedsatt bevegelighet, syn eller hørsel, skal ha et minimum av faktainformasjon tilgjengelig på bedriftens nettsider eller på forespørsel. Hvilken type informasjon dette er, finner du under. Og de ulike bedriftene ligger i oversikten her:

Allergikere/astmatikere

For personer med allergi/astma, skal bedriften ha faktainformasjon om;

 • bruk av heldekkende tepper på overnattingsrom, møterom mv.
 • bruk/ikke bruk av allergifremmende blomster/planter 
 • bruk/ikke bruk av parfymerte/ikke parfymerte rengjøringsmidler
 • røykesoner
 • matservering

Bevegelseshemmede

For personer med nedsatt bevegelighet, skal bedriften ha faktainformasjon om;

 • hc-parkering 
 • adkomst og inngang 
 • gangbaner til ulike fasiliteter
 • serveringslokaler og servering 
 • toalett for alle
 • tilrettelagt rom og bad 

Synshemmede

For personer med nedsatt syn, skal bedriften ha faktainformasjon om;

 • førerhund velkommen
 • informasjon/skilt/meny har god lesbarhet 
 • gangbaner til ulike fasiliteter 
 • kontrast mellom inventar/utstyr og vegg/gulv 
 • belysning spesielt i gangsoner og ved resepsjon 
 • toalett for alle 
 • tilrettelagte rom og bad 

Hørselshemmede

For personer med nedsatt hørsel, skal bedriften ha faktainformasjon om;

 • teleslynge/hørselsteknisk utstyr
 • brannvarsling på overnattingsrom
 • hørselsteknisk utstyr ved guiding og ved aktiviteter

Destination Lofoten har for øvrig startet et prosjekt hvor bedrifter kartlegges og kan gifaktainformasjon om hvordan ulike fasiliteter er tilgengelige og tilrettelagte, slik at hver enkelt med ulike behov kan finne reisemål og bedrifter som kan gi dem gode opplevelser.  Dette er i startfasen og vil ta litt tid, men vi lover å forbedre oss på god faktainformasjon til alle med ulike behov.

Var dette nyttig?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.