Dyr i Lofoten

I Lofotens ville og vakre natur finnes et rikt dyreliv. Du kan treffe på dyr som elg, rev og hare. Over deg svever havørnen med sitt enorme vingespenn. Er du riktig heldig kan det dukke opp hval.

Hvilke dyr kan du treffe på i Lofoten

I Lofotens øyrike lever det en rekke dyr. I skogen og på fjellet kan du møte på både elg, rev og røyskatt. På Flakstadøya og Moskenesøya finnes det også en harebestand. Langs strandsonen over hele øygruppen kan du få øye på sel og oter. 

Rikt Fugleliv

Et stort antall fuglearter kan observeres i Lofoten, både trekkfugler og overvintrende. I myr og våtmarksområder kan du observere blant annet hegre, svaner, ender og vadefugler.

Røst er fuglekikkernes favorittøy. Flere sjeldne arter dukker opp på det paddeflate Røstlandet når de er på trekk. Det har blitt registrert over 300 fuglearter her. Deriblant disse med de finurlige navnene: svartstrupesteinskvett, tundrapiplerke og turteldue.

Røst er også kjent for sin sjøfuglkoloni som hekker i de bratte fuglefjellene på Røstøyan landskapsvernområde. Her hekker krykkje, alke, lomvi, toppskarv, og ikke minst lundefugl. Sjøfuglkolonien er drastisk redusert de siste årene og lundefuglen klassifiseres som sterkt truet.

Havørnsafari

Lofoten har en stor bestand av havørn, og kan observeres over hele øygruppen. De mektige fuglene med et vingespenn på to meter er et imponerende syn. En rekke arrangører tilbyr havørnsafari. En båttur i Lofotens skjærgård gir stor sjanse for å møte luftens baron.

Natursafari

Dersom du ønsker å komme tett på dyrelivet i Lofoten, anbefales det å bli med på guidet natursafari. På Wildlife Fototur er sjansen stor for å se både elg og rev, samt en rekke fugler. Dette er et flott opplegg for deg med interesse for naturfoto. Guiden vet hvor dyrene pleier å oppholde seg, og skal legge til rette slik at du får størst sjanse til å både observere dyrene, og ta bilder uten å forstyrre dem.

Hvalsafari

Mange har en drøm om å se hval. Det er noe helt spesielt å få møte disse store dyrene. I flere tiår var Vestfjorden et av de største matfatene for spekkhuggerne om vinteren. Silda, som er spekkhuggerens og knølhvalens hoved føde, har i de senere år trukket nordover, og det er lite hval å se i Lofoten. Er du riktig heldig kan det allikevel dukke opp en og annen vågehval, spekkhugger eller nise. Det arrangeres ikke lenger hvalsafari fra Lofoten.

Ønsker du å se hval, anbefales det å dra til naboøyriket Vesterålen hvor det er mulig å delta på hvalsafari året rundt. Eller booke tur med noen av våre samarbeidspartene i Tromsø området. Her er det sjanse for å se både spermasetthval, knølhval, spekkhugger, vågehval og grindhval.

Fiske og overnatting på Ballstad

Vis hensyn

Mange vil på tur i Lofoten og da er det viktig å huske på at havet, marka, fjellene og strandsonen er allerede bebodd ­– av dyr og fugler. La deg fasinere av Lofotens ville dyreliv, men, husk: vis hensyn og gi dyrene den førsteretten de fortjener og sårt behøver. Vi som mennesker har vikeplikt, og dyrene har forkjørsrett!

  • Ikke skrem dyr eller fugler. Møter du på dyr, vær rolig og la dyret passere eller holde på med sitt. Sitt i ro og observer fra avstand. 
  • Vis spesielt hensyn i hekketiden (mai – juli).
  • Overhold båndtvang for hunder.
  • Det er ikke lov å mate ville dyr. 
  • Plukk med deg søppel og etterlat ikke spor i naturen.

Ofte stilte spørsmål?