Lofotvettreglene

Velkommen til Lofoten, verdens vakresete øyrike!

Turister er velkommene til å bruke Lofotens vakre natur, både til opplevelser og overnatting. Det eneste vi ber om er at du viser hensyn under ditt besøk ved å følge disse enkle retningslinjene som vi har kalt Lofotvettreglene.

La de som kommer etter deg få en like fin opplevelse som deg. 

De 10 Lofotvettreglene

  1. Bruk tilrettelagte områder for camping
  2. Sett ingen spor. Unngå å sette merker i naturen som varder, teltringer og lignende. La dem som kommer etter deg få en like fin opplevelse som deg. 
  3. Følg stien, og unngå at nye stier etablerers. 
  4. Kast avfallet i søppelbøtta. Er du i et område der dette ikke finnes, må du selv ta med avfallet til eget mottak. 
  5. Bruk etablerte toaletter. Dersom det ikke er mulig, gjør ditt i sjøen eller grav et hull i bakken. Unngå bruk av våtservietter grunnet lang nedbrytningstid. 
  6. Respekter privat eiendom. Det er ikke tillatt å telte i utmark nærmere enn 150 meter fra bebodd hus eller hytte. Telting på innmark er kun etter avtale med grunneier. 
  7. Vis hensyn i trafikken. Veiene i Lofoten er smale, og det er mange brukere. Hold god avstand ved forbikjørsel av syklister, og vær særlig oppmerksom på syklister i tunnelene. 
  8. Bålforbud. I sommerhalvåret er det generelt forbud mot bålbrenning og bruk av åpen ild. Bruk etablerte bålplasser og forviss deg om at det ikke er risiko for brann. 
  9. Vis respekt for dyr og fugleliv. Unngå unødig forstyrrelse. Husk båndtvang for hunder. 
  10. I din og miljøets interesse anbefaler vi organiserte aktiviteter i regi av turoperatører. Du finner oversikten over disse på visitlofoten.com


Camping i Lofotodden Nasjonalpark

Allemannsretten gjelder innenfor Lofotodden nasjonalpark, også når det kommer til camping i Lofoten. Vanlig friluftsliv, bær- og soppsanking, og jakt og fiske kan utøves som utenfor parken. Du kan bruke trevirke til bålbrenning, men gamle/døende trær må få stå urørt da disse er viktige leveområder for insekter, fugler, lav og sopp. Husk også at det er et generelt bålforbud i perioden 15. april – 15. september.

Lofotodden Nasjonalpark ligger på Moskenesøya vest i Lofoten, og har et areal på 99 kvadratkilometer, hvorav 86 kvadratkilometer er land- og 13 kvadratkilometer er sjøareal. 

En nasjonalpark er et område som er vernet på grunn av spesielle naturkvaliteter. Lofotodden har landskaps- og naturtyper som ikke finnes i andre norske verneområder, med sitt særpregede og unike landskap med smale, høye tinderekker omgitt av åpne havområder og dype fjorder. 

Dette betyr slettes ikke at du ikke kan campe der, tvert imot er det helt i orden så lenge du følger Lofotvettreglene.  

Var dette nyttig?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.