Historien om Lofoten

Lofotens historie dreier seg om fisk

Befolkningen har drevet fiske året rundt, vanligvis sammen med små gårdsbruk. Men det er sesongfisket etter skrei som har hatt størst betydning. Naturen er slik innrettet at det hvert år fra januar til april kommer store mengder skrei (norsk-arktisk torsk) fra nord til havområdene rundt Lofoten for å gyte. Fiskeriet som pågår disse månedene har gitt livsgrunnlag og overflod til menneskene som har bodd her til alle tider.

Lofotmuseet

I Lofoten har vi funnet spor etter steinaldermennesker som livnærte seg av fiske for 6000 år siden. Funn viser at de brukte fiskesøkker og fiskekroker av bein og horn. Naturressursene la også grunnlaget for et av Nord-Norges største og mektigste høvdingseter i vikingtid. På Borg er verdens største langhus fra vikingtid funnet, imponerende 83 meter langt. Reis mer enn 1000 år bakover i tid når du stiger inn i det rekonstruerte høvdinghuset.

*Bilde kreditering: Lofotmuseet

Det viktigste fiskeproduktet fra Lofoten er tørrfisk

I øyriket er forutsetningene perfekte for naturlig tørking av fisk av verdens beste kvalitet. Allerede rundt år 1100 var fangsten og produksjonen av tørrfisk så stor at den ga grunnlag for fremveksten av Vágar – den første middelalderbyen i Nord-Norge. Den gytende fisken kom i så store mengder at det var mer enn rikelig til befolkningen i Lofoten. Det kom derfor tilreisende fiskere fra hele Nord-Norge som ønsket å delta i Lofotfisket. De måtte seile og ro over store avstander i åpne båter, ofte ble de tradisjonelle nordlandsbåtene brukt. Det kunne være så mange som 30 000 menn som kom i fiskesesongen. I fiskeværene leide de rorbuer til bolig, og her kunne de få solgt fangsten sin. Rorbutradisjonen er i alle fall 1000 år gammel. Lær mer om dette i Kabelvåg, hvor du kan besøke væreiergården med rorbuer, og oppleve livet under vann på Lofotakvariet.

Reine Rorbuer - Classic Norway
Reine Rorbuer – Classic Norway (Hallvard Kolltveit – Reine Rorbuer – visitlofoten.com)

Rorbuene ble leid ut av væreiere, også kalt nessekonger. De var grunneiere, hadde enerett på å drive handel og kjøp og tørking av fisk. Tørrfisken ble fraktet til handelsmenn i Bergen, før den ble solgt videre ut til Europa. Tørrfisken har vært en viktig eksportvare som har gitt store inntekter til Norge.

Stockfish on Røst
Tørrfisk på Røst (Solveig Helland)

Gjennom tørrfiskhandelen hadde fiskeværene en økonomisk og kulturell kontakt med den store verden. Norsk Fiskeværsmuseum på Å i Lofoten gir deg et spennende innblikk i fiskeværenes betydning, gjennom besøk i mange hus, i fiskeværet, med og uten guide. Gå for all del ikke glipp av bakeriet! Tørrfisken har sitt eget museum på Å. Norsk Telemuseum, Sørvågen, viser fram interessant kommunikasjonshistorie. Fiskarbondens historie er også verdt å få med seg, for eksempel på Skaftnes gård.

Den særegne naturen og sterke kulturen i Lofoten har tiltrukket seg mange kunstnere. De siste 150 år har Lofoten blitt avbildet innen kunsten i mange ulike uttrykk. Kunstgallerier og håndverksutsalg finnes mange steder. Kaare Espolin Johnsen, en av Nord-Norges avholdte kunstnere, har fått sitt galleri i Kabelvåg.

Fisken er fremdeles viktig i Lofoten

Fangstmetoder, produksjon og omsetning har endret seg, men hovedproduktet er det samme: Skrei og tørrfisk. I Lofoten kommer man tett på historien, her finner man rorbuer og fiskehjeller side om side med dagens teknologi i moderne tettsteder. Oppsøk historien og la deg overraske over omfanget av skreien/torskens betydning.