Droneregler

Fra 1.januar 2021 kom det nye regler og retningslinjer for bruk av droner under 25 kg. Reglene for droner er også tilgjengelig engelsk.

Fem hovedregler

  1. Registrer deg og ta eksamen på flydrone.no
  2. Hold dronen innenfor synsrekkevidde
  3. Hold minst 5 km avstand til lufthavner og fly aldri i nærheten av ulykkessteder.
  4. Fly alltid under 120 meter fra bakken og overhold gjeldene sikkerhetsavstander
  5. Ta hensyn til andres privatliv og følg reglene for bruk av foto og video av andre personer, se datatilsynet.no 

Forbud mot bruk av droner i verneområder og i nasjonalparker

Alt fugle- og dyreliv er vernet mot forstyrrelser uansett hvor. 

I tillegg kan dronelek forstyrre andre friluftsfolk på tur.

I mange verneområder og i Lofotodden nasjonalpark er dronebruk forbudt. 

Fylkesmannen har laget en informasjonsfilm om dronebruk du bør kikke på. 

Les mer om dette på Fylkesmannes nettsider.

Infoplakater fra Luftfartstilsynet:

For mer informasjon om droneregler, klikk her på Luftfartstilsynet.no.

Var dette nyttig?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.