Informasjon om Lofoten som bærekraftig reisemål

Bærekraftsarbeidet i Lofoten er omfattende og det er mange individer, firmaer og ulike grupperinger involvert. Denne siden fungerer som en ressursside for arbeidet som har blitt og gjort og skal gjøres fremover.

Besøksforvaltning

Hvilke reiselivsbedrifter opprettholder en bærekraftig profil per i dag?

Overnattingsbedrifter: Få en oversikt

Aktivitetsbedrifter: Få en oversikt

Serveringsbedrifter: Få en oversikt

Undersøkelser og rapporter

Om Merket for Bærekraftig reisemål

Les mer om hva dette innebærer i artikkelen under: