Pluss tjenester

Pluss tjenester for 2024 gir hver samarbeidspartner (SP) mulighet til å tilpasse leveransen fra destinasjonsselskapet til sin bedrift. Dette er tjenester ut over det som er inkludert i basistjenestene.

Ønsker du å bestille Pluss tjenester?
Send epost til: ole @ visitlofoten.no

Synlighet

Digitale kampanjer

B2B satsning mot turoperatører

Å etablere gode partnerskap med turoperatører er essensielt for helårlig reiseliv i Lofoten. Dette bør være en stor del av bedriftens strategi for vekst. Turoperatører er vårt viktigste salgsledd i markedene, spesielt i lavsesong.

Rådgivning bedrifter