Pluss tjenester B2B

B2B satsning og markedsarbeid mot turoperatører

Å etablere gode partnerskap med turoperatører er essensielt for helårlig reiseliv i Lofoten. Dette bør være en stor del av bedriftens strategi for vekst. Turoperatører er vårt viktigste salgsledd i markedene, spesielt for lavsesong. Vårt mål er å finne de rette partnerne for Lofoten og lønnsomme partnerskap. Dette er et langsiktig arbeid, hvor relasjonsbygging og tillit står sentralt. Arbeidet kan ha kortsiktig gevinst, men i de fleste tilfeller vil 3-5 år være nødvendig for å oppnå stabile innganger fra markedene.

Ønsker du å bestille Pluss tjenester B2B?
Send epost til: vegeir@visitlofoten.no

Marked satsning Italia

Marked satsning Tyskland

Marked satsning Nederland og Belgia

Marked satsning USA

Marked satsning UK

Marked satsning Sør-Øst Asia

Diverse Satsninger