Hva er Destination Lofoten?

Destination Lofoten er Lofotens offisielle destinasjonsselskap og eies av kommunene og næringen i Lofoten (nytt fra 2021).

Hovedmål

Destination Lofoten skal sikre utvikling som er innenfor grensene til det natur, landskap, miljø, lokalsamfunn og lokalkulturen tåler, samtidig som det gir grunnlag for en sunn næringsdrift og lokal verdiskaping.

Hva betyr det?

  • Trygge levedyktige lokalsamfunn med gode fremtidsutsikter.
  • Helårlig reiseliv, med faste ansatte og jevne besøkstall.
  • Besøkende som interesserer seg for våre lokalsamfunn, forstår verdien av vår natur, bidrar til lokal verdiskapning og utvikling.

Hvordan organiseres arbeidet

Destinasjonsselskapet jobber innenfor følgende virksomhetsområder:

  • Samhandling (rettet mot lokalsamfunnet).
  • Endring (rettet mot samarbeidspartnere) og markedskommunikasjon (rettet mot gjester).
  • DL er administrasjonen for Reiselivsråd Lofoten, som består av alle de 6 kommunene, regionrådet, basisnæringer og andre relevante aktører.
  • DL har ansvaret for koordinering med markedsorgan som Visit Norway og andre relevante markedsorgan.

Organisering

DL Organisering
DL Organisering (Destination Lofoten AS)